FAQ

Q: Jak zaplatit za zboží?

A: Po vyplnění všech položek v pokladně budete po stisknutí tlačítka Zaplatit přesměrováni na stránku PayPal. Zde se můžete buď:

1) přihlásit ke svému existujícímu účtu PayPal a zaplatit z peněz na něm, nebo

2) vyplnit údaje o platební kartě a údaje potřebné k založení účtu PayPal – peníze potom budou strhnuty přímo z karty

POZOR! Pokud již máte existující účet PayPal s registrovanou platební kartou, kterou chcete platit, PayPal vyžaduje z důvodu bezpečnosti se do tohoto účtu přihlásit při placení.

Q: Musím vyplňovat pravdivou fakturační adresu v pokladně?

A: Ano. PayPal při placení porovnává údaje z fakturační adresy se jménem a adresou uloženou na platební kartě z důvodu ochrany proti zneužití odcizených karet.

Q: Musím vyplňovat dodací adresu?

A: Pokud je dodací adresa stejná jako fakturační, případně pokud jste zvolili vyzvednutí na místě, potom ne.

Q: Kdy si mohu vyzvednout zaplacené zboží na místě?

A: Informace o místě vyzvednutí vám budou rozeslány mailem na adresu uvedenou v objednávce v týdnu před anomálkou. Velmi pravděpodobně bude k dispozici jeden termín v pátek a v sobotu.

Q: Kdy mi bude odesláno zboží poštou?

A: Zboží poštou bude rozesíláno v týdnu po anomálce. O odeslání balíku budete informováni emailem na adresu zadanou v objednávce.

Q: How to pay for order?

A: You‘ll be redirected to PayPal after filling up all mandatory fields during checkout. Here you can:

1) log in to your existing PayPal account and pay from your available funds, or

2) fill up details about your cards and credentials needed to create your new PayPal account – money are then charged directly from the card.

ATTENTION! If you already have a PayPal account with linked card and you want to use that card, PayPal requires to logging in to that account because of security reasons.

Q: Do I have to fill up true billing address during checkout?

A: Yes. PayPal checks if the billing address and address on the card are the same, when they‘re charging you. It‘s a security check to avoid card fraud.

Q: Do I have to fill shipping address?

A: No if your shipping address is the same as billing or you choose the local pick up.

Q: When I can pick up my goods on site?

A: Info about local pickup will be send by email to address used during checkout out in the week before anomaly. The goods will probably be available during Friday and Saturday.

Q: When will be my goods shipped?

A: They will be shipped in the week after the anomaly. Info about package shipment will be send to email used during checkout.